Sortowanie

Rodzaj

Kategoria: Preparaty mlekozastępcze

Preparat najwyższej jakości, do stosowania od 3 dnia życia cielęcia. Zalecany do użytkowania na stacjach odpajania, a także odchowu kombinowanego.
Preparat mlekozastępczy wskazany do każdego typu odchowu, również do stacji odpajania. Zaleca się go stosować od 5 dnia życia cielęcia.
Preparat mlekozastępczy z dodatkiem siemienia lnianego, zalecany do odchowu tradycyjnego i kombinowanego (1+2).
Pokaż