Sortowanie

Rodzaj

Kategoria: Mieszanki paszowe uzupełniające

Specjalistyczna mieszanka mineralno-witaminowa, pokrywająca podstawowe zapotrzebowanie krów na minerały.
Specjalistyczna mieszanka mineralno-witaminowa, dopasowana do krów o wysokiej wydajności w granicach 10-12 tysięcy litrów.
Specjalistyczna mieszanka mineralno-witaminowa, stworzona dla krów o najwyższej wydajności.
Specjalistyczna mieszanka mineralno-witaminowa, skierowana do krów z problemem rozrodu.
Specjalistyczna mieszanka mineralno-witaminowa, wspomagająca walkę z komórkami somatycznymi.
Mieszanka stworzona dla krów w okresie zasuszenia, która zmniejsza ryzyko wystąpienia hipokalcemii i zatrzymania łożyska.
Specjalistyczna mieszanka mineralno-witaminowa przeznaczona dla jałówek hodowlanych.
Produkt pokrywający podstawowe zapotrzebowanie pokarmowe na związki mineralne i witaminy dla bydła opasowego.
Produkt stworzony dla opasów, których szybki przyrost jest dla nas szczególnie istotny.
Pokaż